Accommodating urban freight in city planning
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Ivan Sanchez-Diaz

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Michael Browne

Göteborgs universitet

European Transport Research Review

1867-0717 (ISSN) 1866-8887 (eISSN)

Vol. 10 2 55

Gothenburg Urban Freight Platform

VREF, 2014-02-01 -- 2019-12-31.

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

DOI

10.1186/s12544-018-0327-3

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-20