Grundkursen i kemi har över 1500 studenter
Artikel i övrig tidskrift, 2018

Konferensreportage från Organic and Inorganic Chemistry Southern Africa, Gaborone, 4-5 Oktober 2018

Konferensreportage

Författare

Henrik Sundén

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift

8 24-25

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kommunikationsvetenskap

Miljövetenskap

Organisk kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-13