Alternativa affärsmodeller för venture capital inom cleantech: En internationell kartläggning och analys
Preprint, 2017

Cleantech

risk finance

innovation

start-ups, network, innovation

Venture Capital

Författare

Martin Vendel

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Saurabh Saraf

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Malin Olofsson

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

David Sonnek

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-18