Public cleantech financing in Denmark, Finland and Norway
Rapport, 2013

technology policy

industrial policy

Cleantech

venture capital

Författare

Jonas Sonnenschein

Lunds universitet

Saurabh Saraf

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

978-91-87357-04-6

Utgivare

Lunds universitet

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-02