Public cleantech financing in Denmark, Finland and Norway
Rapport, 2013

venture capital

Cleantech

technology policy

industrial policy

Författare

Jonas Sonnenschein

Lunds universitet

Saurabh Saraf

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

978-91-87357-04-6

Utgivare

International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University

Mer information

Skapat

2018-12-18