Development of a measure of permeability between private and public space
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

density

urban form

frontage

urban vitality

permeability

Författare

Luiz Amorim

Universidade Federal de Pernambuco

Patrícia Andrade

Universidade Federal da Paraíba

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Urban Science

2413-8851 (ISSN)

Vol. 2 3

Ämneskategorier

Arkitektur

Annan samhällsvetenskap

DOI

10.3390/urbansci2030087.

Mer information

Skapat

2018-12-20