Development of a measure of permeability between private and public space
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

urban vitality

permeability

density

urban form

frontage

Författare

Luiz Amorim

Universidade Federal de Pernambuco

Patrícia Andrade

Universidade Federal da Paraíba

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Urban Science

2413-8851 (ISSN)

Vol. 2 3

Ämneskategorier

Arkitektur

Annan samhällsvetenskap

DOI

10.3390/urbansci2030087

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-30