Development of a measure of permeability between private and public space
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

urban vitality

frontage

urban form

density

permeability

Författare

Luiz Amorim

Universidade Federal de Pernambuco

Patrícia Andrade

Universidade Federal da Paraiba

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Urban Science

2413-8851 (ISSN)

Vol. 2 3

Ämneskategorier

Arkitektur

Annan samhällsvetenskap

DOI

10.3390/urbansci2030087

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-18