The 2017 first ieee mtt-s international microwave bio conference
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Andreas Fhager

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Christoph Baer

Ruhr-Universität Bochum

Katia Grenier

Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systemes

IEEE Microwave Magazine

1527-3342 (ISSN)

Vol. 19 1 124-127

Ämneskategorier

Telekommunikation

DOI

10.1109/MMM.2017.2760618

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-07