Twenty-Fourth International Seminar on Urban Form, Valencia, Spain 27-29 September 2017
Paper i proceeding, 2018

Författare

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Urban Morphology

1027-4278 (ISSN)

Vol. 22 1 80-83

Twenty-fourth international seminar on urban form
Valencia, Spain,

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-17