Statistisk modell påvisar felmarginaler i åldersbedömningar
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Petter Mostad

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Fredrik Tamsen

Uppsala universitet

Läkartidningen

0023-7205 (ISSN) 16527518 (eISSN)

Vol. 115 48 1991-1991

Ämneskategorier

Allmänmedicin

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-27