Statistisk modell påvisar felmarginaler i åldersbedömningar
Artikel i övrig tidskrift, 2018

Författare

Petter Mostad

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Fredrik Tamsen

Uppsala universitet

Läkartidningen

0023-7205 (ISSN)

Vol. 115 48 1991-1991

Ämneskategorier

Allmänmedicin

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-06