Statistisk modell påvisar felmarginaler i åldersbedömningar
Artikel i övriga tidskrifter, 2018

Författare

Petter Mostad

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Fredrik Tamsen

Uppsala universitet

Läkartidningen

0023-7205 (ISSN)

Vol. 115 48 1991-

Ämneskategorier

Allmänmedicin

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-02