Bioenergy systems in Sweden – Climate impacts, market implications, and overall sustainability
Rapport, 2018

Författare

Gustaf Egnell

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Serina Ahlgren

RISE Research Institutes of Sweden

Göran Berndes

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Förnyelsebar bioenergi

Styrkeområden

Energi

Utgivare

Energimyndigheten

Mer information

Skapat

2018-12-24