Zur Modellierung eines Ring-Focus-Paraboloids
Paper i proceeding, 2018

radio telescope; ring-focus paraboloid;

Författare

Michael Lösler

Fachhochschule Frankfurt am Main

Cornelia Eschelbach

Fachhochschule Frankfurt am Main

Rüdiger Haas

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium

Photogrammetrie - Laserscanning - Optische 3D-Messtechnik - Beiträge der Oldenburger 3D-Tage 2018; Luhmann, Thomas; Schumacher, Christina (Hrsg.)

222-234
978-3-87907-643-7 (ISBN)

17. Oldenburger 3D-Tage 2018
Oldenburg, Germany,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Geometri

Geofysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-16