Replik i artikeln "Fråga efter Kenneth" av Mikael Askergren
Artikel i övrig tidskrift, 2018

Författare

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Kritik

1654-7969 (ISSN)

37

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-03