Stötbelastade betongbalkar
Artikel i övriga tidskrifter, 2018

Författare

Morgan Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Joosef Leppänen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Bygg & teknik

7 60-63

Stötvågs- och splitterbelastning: Förstärkning av armerade betongkonstruktioner

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-17