The production of defects in construction – An agency dissonance
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

building defects

structuration

Ethnography

quality

problem solving

Författare

Christian Koch

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Casper Siebken Schultz

Construction Management and Economics

0144-6193 (ISSN) 1466-433X (eISSN)

1-14

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

DOI

10.1080/01446193.2018.1519253

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-17