Establishing a public private partnership– an emerging hybrid organization or a continued trading zone?
Övrigt konferensbidrag, 2018

Författare

Christian Koch

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Stefan Gottlieb

Aalborg Universitet

Nikolaj Frederiksen

Aalborg University Copenhagen

EGOS 2018
Tallinn, Estonia,

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-20