Establishing a public private partnership– an emerging hybrid organization or a continued trading zone?
Övrigt konferensbidrag, 2018

Författare

Nikolaj Frederiksen

Aalborg University Copenhagen

Christian Koch

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Stefan Gottlieb

EGOS 2018
, Estonia,

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-17