Global, Regional, and Country-Specific Lifetime Risks of Stroke, 1990 and 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

NONE

Författare

Mohsen Mazidi

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

New England Journal of Medicine

0028-4793 (ISSN) 1533-4406 (eISSN)

Ämneskategorier

Klinisk medicin

Mer information

Skapat

2019-01-18