Higher adherence to plant-based diets are associated with lower likelihood of fatty liver
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

none

Författare

Mohsen Mazidi

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Clinical Nutrition

0261-5614 (ISSN)

Ämneskategorier

Klinisk medicin

Mer information

Skapat

2019-01-18