Resedagbok England/Wales - Arkitektur & teknik 2018
Övrigt, 2018

Denna resedagbok är en del av Arkitektur och teknik- studenternas förberedelse för årskurs 3 och särskilt en träning i att söka, upptäcka och iakkta arkitekturens komplexa sammanhang och de värden som kan skapas genom arkitektur. Under studieresan byggs ett grundmaterial till dagboken upp genom förberedda presentationer, gemensamma analyser, undersökande skisser och konstnärliga övningar. Studieresan följs upp och bearbetas vid seminarier och genom korsläsning av texter där studenterna uppmanas till ett personligt reflekterande hållningssätt. På så sätt blir dagboken ett levande dokument som visar vår glädje och nyfikenhet över de många broar och byggnader vi upplevt tillsammans, och ett dokument som vill locka oss och alla läsare till vidare upptäcktsfärder.

Upphovsman

Felicia Andersson

Student vid Chalmers

Rebecca Engvall

Student vid Chalmers

Maria Karlsson

Student vid Chalmers

Karl-Gunnar Olsson

Forskning - Arkitekturens teori och metod

Morten Lund

Utbildning - Arkitekturens teori och metod

Peter Christensson

Utbildning - Arkitekturens teori och metod

Mats Ander

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-19