Development of the runaway electron modelling capabilities of the European transport simulator
Paper i proceeding, 2017

Författare

G.I. Pokol

Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem

M. Aradi

Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem

B. Erdos

Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem

Gergely Papp

Max-Planck-Gesellschaft

A. Hadar

Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem

T. Jonsson

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

D. Coster

Max-Planck-Gesellschaft

D Kalupin

EUROfusion Programme Management Unit

Pär Strand

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi

J. Ferreira

Instituto Superior Tecnico

44th EPS Conference on Plasma Physics, EPS 2017

Vol. 2017 P2.178
978-151084930-3 (ISBN)

44th European Physical Society Conference on Plasma Physics, EPS 2017
Belfast, United Kingdom,

Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium (EUROfusion)

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/633053), 2014-01-01 -- 2019-01-01.

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-21