Introduction to the special issue on architecting autonomous and smart systems
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2019

No abstract available

Författare

Patrizio Pelliccione

Universita degli Studi dell'Aquila

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Jan Bosch

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Marija Mikic

Google Inc.

Journal of Systems and Software

0164-1212 (ISSN)

Vol. 150 1-2

Ämneskategorier

Inbäddad systemteknik

Datavetenskap (datalogi)

Datorsystem

DOI

10.1016/j.jss.2019.01.024

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-29