Adiabatic and clock-powered circuits
Kapitel i bok, 2004

Författare

Lars Svennson

Chalmers, Institutionen för datavetenskap

Low-Power Electronics Design


978-0-8493-1941-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1201/9781420039559.ch15

ISBN

978-0-8493-1941-9

Mer information

Senast uppdaterat

2019-02-20