A field study of truck drivers' driving posture behaviour
Rapport, 2016

qualitative data

field study

quantitative data

driving posture

truck driving

Författare

Erik Ohlson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Framtida layouter av förarplatser och visuell information i lastbilar (FUDVI)

VINNOVA (2013-02634), 2014-01-01 -- 2016-12-31.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Transportteknik och logistik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-24