Driving with Rear-view Mirrors or Camera Monitor Systems. A Driving Simulator Study of Consequences for Truck Drivers' Postural and Visual Behavior - Part 1.
Rapport, 2017

truck driving simulator

truck driving

camera monitoring system

driving posture

Författare

Tina Koohnavard

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Framtida layouter av förarplatser och visuell information i lastbilar (FUDVI)

VINNOVA (2013-02634), 2014-01-01 -- 2016-12-31.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Transportteknik och logistik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-24