Hästar och säkerhet – analys av hästrelaterade olycksfall i Sverige
Poster (konferens), 2018

Författare

Robert Ekman

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Hippocampusdagen 2018
Uppsala, Sweden,

Ämneskategorier

Annan hälsovetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2019-02-01