Förebygga skador viktigt!
Övrigt konferensbidrag, 2018

Författare

Robert Ekman

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Socialstyrelsens inspirationsdag om fallprevention
Stockholm, Sweden,

Ämneskategorier

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Mer information

Skapat

2019-02-01