Spinning of lignin-cellulose carbon-fiber precursors
Licentiatavhandling, 2019

KC

Författare

Jenny Bengtsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Ämneskategorier

Materialteknik

Kemiteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Utgivare

Chalmers

KC

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-08