Hypercyclic sequences of PDE-preserving operators
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

PDE-preserving operator

Hypercyclicity

Författare

Henrik Petersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

J. Approx. Theory

Vol. 138 2 168-183

Ämneskategorier

Matematisk analys

DOI

10.1016/j.jat.2005.11.004

Mer information

Senast uppdaterat

2019-02-11