Cloud-based Modelling and Optimization of the PHEV Controller Using Artificial Intelligence
Övrigt - Rapport från förstudie, 2019

kort sammanfattning av arbetet för att ta fram en forskningsansökan

Upphovsman

Ali Ghanaati

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

moln-baserad modellering och optimering av styrsystem till plu-in-hybridfordon med användande av artificiell

Chalmers, 2018-11-01 -- 2018-12-31.

Ämneskategorier

Maskinteknik

Telekommunikation

Datorsystem

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-18