Maskinelement
Bok, 2017

Maskinelement är mekaniska komponenter eller delsystem som utgör byggstenarna vid konstruktion av maskiner och produktutveckling. Dessa kan sägas utgöra maskinteknikens tekniska alfabet. Maskinelementen har stor industriell betydelse men finns också runt omkring oss i vårt dagliga liv i bland annat hushållsprodukter, elektriska apparater, bilar, cyklar och verktyg. Maskiners miljömässiga och ekonomiska hållbarhet är ofta kopplade till den tekniska livslängden vilken är beroende av dimensionering, driftsbetingelser och underhåll av maskinelement.

Denna bok behandlar förband, fjädrar, axlar och rotorer, lagringselement, tätningar, bromsar, axelkopplingar, remväxlar, kuggväxlar, kedje- och kuggremsväxlar, planetväxlar och växellådor.

Boken bygger på en över halvsekellång tradition av undervisning i ämnet och är i första hand avsedd för kurser vid de tekniska högskolorna på såväl grundläggande som avancerad nivå, men utgör även ett referensverk för yrkesverksamma ingenjörer

Författare

Kjell Melkersson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Magnus Evertsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Ämneskategorier

Maskinteknik

Styrkeområden

Produktion

ISBN

978-91-44-10905-3

Utgivare

Studentlitteratur

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-19