Radon transform on real, complex, and quaternionic Grassmannians.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Genkai Zhang

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Duke Mathematical Journal

0012-7094 (ISSN)

Vol. 138 1 137-160

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07