Predictions of Pair Interaction Potentials between Kraft Lignin Macromolecules in Black Liquors by Utilization of a Modified Poisson−Boltzmann Approach
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Tor Sewring

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Weizhen Zhu

Valmet AB

Maria Sedin

RISE Innventia

Hans Theliander

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Industrial & Engineering Chemistry Research

0888-5885 (ISSN) 1520-5045 (eISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Kemi

DOI

10.1021/acs.iecr.8b05929

Mer information

Skapat

2019-03-04