Laplacians on quotients of Cauchy-Riemann complexes and Szegö map for L2-harmonic forms.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Bent Orsted

Genkai Zhang

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Indag. Math. (N.S.)

Vol. 16 3-4 639--653.-

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07