Local factors driving the diffusion of solar photovoltaics in Sweden: A case study of five municipalities in an early market
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Alvar Palm

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Energy Research and Social Science

2214-6296 (eISSN)

Vol. 14 1-12

Ämneskategorier

Social och ekonomisk geografi

DOI

10.1016/j.erss.2015.12.027

Mer information

Skapat

2019-03-07