Peer effects in residential solar photovoltaics adoption—A mixed methods study of Swedish users
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Alvar Palm

Lunds universitet

Energy Research and Social Science

2214-6296 (eISSN)

Vol. 26 1-10

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

DOI

10.1016/j.erss.2017.01.008

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-07