Measuring Academic Vocabulary Knowledge: Triangulating Measures of Receptive and Productive Knowledge
Övrigt konferensbidrag, 2019

Författare

Diane Pecorari

Linnéuniversitetet

Hans Malmström

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

54th RELC International Conference and 5th Asia-Pacific LSP and Professional Communication Association Conference
Singapore, Singapore,

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Lärande

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-02