Svensk officersutbildning, akademisering och militär professionalisering
Kapitel i bok, 2018

Kapitlet ger en kort översikt över framväxten av svensk officersutbildning, med tyngdpunkt på friktionen mellan akademiska och yrkesförberedande utbildningskomponeneter. Utvecklingen relateras till teori om professionalisering av yrken.

krigsvetenskap

akademisering och militär professionalisering

Svensk officersutbildning

yrkesutbildning

Författare

Karl Ydén

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Försvarshögskolan. Från militär högskola till akademiskt lärosäte.

27-37
978-91-88053-80-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-25