En ny gryning för försvaret? Svensk försvarspolitik i opinonsmässig medvind.
Kapitel i bok, 2018

Långtidstrenden med ett minskat förtroende bland svenskarna för försvaret är bruten. I 2017 års nationella SOM-undersökning noterar försvaret sin näst högsta förtroendebalans (andelen som uppger stort förtroende minus andelen som uppger ett litet förtroende) någonsin (+20) och över tre av fyra svenskar uppger att ett starkt svenskt försvar är viktigt. I frågan om ett svenskt medlemskap i Nato är opinionen fortsatt delad, och efter att ha ökat markant under perioden efter Rysslands annektering av Krimhalvön 2014 förefaller svenskarnas Nato-stöd nu ha planat ut. Motståndarna till ett svenskt Nato-medlemskap är återigen något fler än anhängarna. Sammantaget ger resultaten en bild där den av regeringen förda försvarspolitiken, med ökad satsning på försvaret och ett nära samarbete med Nato, väsentligen sammanfaller med åsikterna inom stora delar av den svenska folkopinionen.

försvaret

Ryssland

NATO

försvarsopinion

Författare

Joakim Berndtsson

Göteborgs universitet

Ulf Bjereld

Göteborgs universitet

Karl Ydén

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Sprickor i fasaden: SOM-undersökningen 2017 (SOM-rapport, 0284-4788 ; nr 72)

353-362
978-91-89673-42-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Globaliseringsstudier

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-15