Starkt stöd för försvaret men färre vill gå med i Nato. DN Debatt
Artikel i dagstidning, 2017

Den nya försvarspolitiken tycks ha stöd i folkopinionen. 74 procent anser att det är viktigt att Sverige har ett starkt militärt försvar. Däremot är trenden med en ökande opinion för Natomedlemskap bruten; de som anser att Sverige ska söka medlemskap har minskat till 33 procent, skriver Joakim Berndtsson, Ulf Bjereld och Karl Ydén.

NATO

försvarsopinion

Författare

Joakim Berndtsson

Göteborgs universitet

Ulf Bjereld

Göteborgs universitet

Karl Ydén

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Nautiska Studier

Dagens nyheter

1101-2447 (ISSN)

Ämneskategorier

Globaliseringsstudier

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-18