Sportifieringen av Göteborgsidrotten
Kapitel i bok, 2019

De senaste hundra åren har idrotten i Göteborg genomgått en sportifieringsprocess och blivit alltmer professionaliserad, organiserad, rationaliserad och specialiserad. Idrotten har blivit en betydande samhällsaktör och i den här texten analyseras hur idrotten har utvecklats över tid samt vilka implikationer detta har för hållbar utveckling och folkhälsa framöver.

sportifiering

Hållbarhet

Göteborg

idrott

innovation

Författare

Daniel Svensson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Idrott: Hundra år i Göteborg

329-333
9789173319485 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Teknikhistoria

Historia

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-17