Officersutbildning – ett mål eller ett medel?
Reviewartikel, 2016

Texten diskuterar vägval i det svenska systemet för grundläggande officersutbildning utifrån 1) jämföresler med andra länders motsvarnade system resp 2) tänkbara målkonflikter mellan samhälle, försvarsmakt respektive Försvarshögskolan bl a utifrån Janowitz begrepp överprofessionalisering.

målkonflikt

överprofessionalisering

akademisering

officersutbildning

Författare

Karl Ydén

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Nautiska Studier

Kungliga Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift

0023-5369 (ISSN)

Vol. 2016 4 150-161

Ämneskategorier

Lärande

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-15