Triangulating measures of academic vocabulary knowledge in L2 users of English
Övrigt konferensbidrag, 2019

Författare

Diane Pecorari

City University of Hong Kong

Hans Malmström

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

BALEAP Conference 2019
University of Leeds, ,

Ämneskategorier

Didaktik

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Lärande

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Pedagogik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-13