Favourable band edge alignment and increased visible light absorption in β-MoO3/α-MoO3 oxide heterojunction for enhanced photoelectrochemical performance
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Nisha Kodan

Indian Institute of Technology

Aadesh P. Singh

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Matthias Vandichel

Göteborgs universitet

Björn Wickman

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Bodh R. Mehta

Indian Institute of Technology

International Journal of Hydrogen Energy

0360-3199 (ISSN)

Vol. 43 33 15773-15783

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Annan fysik

Den kondenserade materiens fysik

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Chalmers materialanalyslaboratorium

Nanotekniklaboratoriet

DOI

10.1016/j.ijhydene.2018.06.138

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-02