PCB Based UWB mm-Wave Smart Capped Bowtie Array for 5G Communication Systems
Paper i proceeding, 2018

This paper gives an overview of the preliminary development of a new antenna technology – the UWB capped Bowtie array antenna aiming to the applications in 5G wireless communication systems. The capped Bowtie antenna has not only
the ultra-wideband active reflection coefficient performance but also a UWB stable radiation functions of the array element. A novel solution to the aggregation for tightly coupled capped Bowtie array is also presented briefly in the paper.

mmWave, UWB, wide beam scanning array

Författare

Jian Yang

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Sadegh Mansouri Moghaddam

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Ashraf Uz Zaman

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Zhongxia Simon He

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Vessen Vassilev

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium

1522-3965 (ISSN)

631-632
9781538671023 (ISBN)

2018 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting
Boston, Massachusetts, USA,

SmartBowtie: PCB/LTCC/silikon baserad UWB mm-Wave Smart Capped Bowtie Gruppantenn för 5G kommunikationssystem

VINNOVA (2017-01881), 2017-07-01 -- 2019-06-30.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Telekommunikation

Signalbehandling

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/APUSNCURSINRSM.2018.8609391

ISBN

9781538671023

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-20