On the use of ordinal scoring scales in social life cycle assessment
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Rickard Arvidsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

International Journal of Life Cycle Assessment

0948-3349 (ISSN) 1614-7502 (eISSN)

Vol. 24 3 604-606

Miljö- och resurseffektivitet hos nanomaterialen grafen och nanocellulosa

Formas (213-2014-322), 2015-01-01 -- 2018-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Miljövetenskap

DOI

10.1007/s11367-018-1557-2

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-12