On the use of ordinal scoring scales in social life cycle assessment
Inledande text i tidskrift, 2019

Författare

Rickard Arvidsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

International Journal of Life Cycle Assessment

0948-3349 (ISSN)

Vol. 24 3 604-606

Miljö- och resurseffektivitet hos nanomaterialen grafen och nanocellulosa

Formas, 2015-01-01 -- 2018-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Miljövetenskap

DOI

10.1007/s11367-018-1557-2

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-12