Characterization of a dusting lime kiln – A mill study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Henric C O Dernegård

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Harald Brelid

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

0283-2631 (ISSN)

Vol. 32 1 25-34

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Kemiska processer

Annan kemi

Mer information

Skapat

2019-04-05