Characterization of a dusting lime kiln – A mill study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Henric C O Dernegård

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Harald Brelid

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

0283-2631 (ISSN)

Vol. 32 1 25-34

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Kemiska processer

Annan kemi

DOI

10.3183/NPPRJ-2017-32-01-p025-034

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-28