MEMS for biofuel composition measurement based on thermal impedance spectroscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Thermopile sensors

Thermal conductivity detector

Thermal conductivity

Thermal impedance spectroscopy

Ternary mixture

Författare

Mohammadamir Ghaderi

TU Delft

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Bo Jiang

TU Delft

Andre Bossche

TU Delft

Jaco H. Visser

Ford Motor Company

Reinoud F. Wolffenbuttel

TU Delft

Sensors and Actuators, B: Chemical

0925-4005 (ISSN)

Vol. 277

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Analytisk kemi

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-05-07