MEMS for biofuel composition measurement based on thermal impedance spectroscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Thermal impedance spectroscopy

Thermal conductivity detector

Thermopile sensors

Thermal conductivity

Ternary mixture

Författare

Mohammadamir Ghaderi

Technische Universiteit Delft

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Bo Jiang

Delft University of Technology

Andre Bossche

Technische Universiteit Delft

Jaco H. Visser

Ford Motor Company

Reinoud F. Wolffenbuttel

Technische Universiteit Delft

Sensors and Actuators, B: Chemical

0925-4005 (ISSN)

Vol. 277

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Analytisk kemi

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-08