NBI optical filters in minimally invasive medical devices
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

M. F. Silva

Universidade do Minho

J. A. Rodrigues

Universidade do Minho

Mohammadamir Ghaderi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

TU Delft

L. M. Goncalves

Universidade do Minho

Ger de Graaf

Reinoud F. Wolffenbuttel

TU Delft

Jose H. Correia

Universidade do Minho

IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics

1077-260X (ISSN)

Vol. 22 4

Ämneskategorier

Odontologi

Atom- och molekylfysik och optik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-25