Modeling long-term tumor growth and kill after combinations of radiation and radiosensitizing agents
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

PK/PD

Translational science

Turnover model

Interspecies scaling

Oncology

Radiation therapy

Combination therapy

Författare

Tim Cardilin

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Joachim Almquist

Systembiologi

Mats Jirstrand

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Astrid Zimmermann

Floriane Lignet

Samer El Bawab

Johan Gabrielsson

Cancer Chemotherapy and Pharmacology

0344-5704 (ISSN)

Ämneskategorier

Farmaceutisk vetenskap

Bioinformatik och systembiologi

Cancer och onkologi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

DOI

10.1007/s00280-019-03829-y

Mer information

Skapat

2019-04-12