Reduction of nitrogen oxide emissions from wood chip grate furnaces
Kapitel i bok, 2000

Författare

R. Padinger

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Lars-Erik Åmand

Institutionen för energiomvandling

Henrik Thunman

Institutionen för energiomvandling

Federico Ghirelli

Institutionen för energiomvandling

1st World Conf. and Exhibition on Biomass for Energy and Industry,

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13