Så bygger vi billigare bostäder
Artikel i övrig tidskrift, 2018

2013 arrangerade fastighetsnämnden i Göteborg en markanvisningstävling. Resultaten visar att det går att få fram billigare bostäder. Göteborgstävlingen reducerade hyran med 23 %. Politiker och tjänstemän förfogar således över ett effektivt verktyg som kan användas för att uppfylla bostadspolitiska målsättningar. Markanvisningstävlingen är en tävlingsform som växte fram efter 1980-talets avregleringar. Det finns ännu inga nationell nationella regler. Tävlingsformen behandlas kortfattat i de kommunala styrdokumenten. I Göteborg avhandlas tävlingen i en enda mening: ”Markanvisningstävling används där så är lämpligt med hänsyn till projektförutsättningar och andra förhållanden.” Trots att det saknas en genomtänkt policy är markanvisningstävlingen ett effektivt verktyg för att uppnå billigare hyreslägenheter.

bostäder

Författare

Magnus Rönn

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Stadsbyggnad

0038-8963 (ISSN)

Nr 2 18-20

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Arkitektur

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-16