CONVERGENCE OF HP-STREAMLINE DIFFUSION AND NITSCHE'S SCHEMES FOR THE RELATIVISTIC VLASOV-MAXWELL SYSTEM
Paper i proceeding, 2018

convergence

Vlasov-Maxwell

Streamline-diffusion

stability

Författare

Mohammad Asadzadeh

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Göteborgs universitet

P. Kowalczyk

Uniwersytet Warszawski

Christoffer Standar

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Göteborgs universitet

PROCEEDINGS OF THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL AND OPTIMIZATION WITH INDUSTRIAL APPLICATIONS, VOL I

92-94
978-9952-37-093-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-19